Kontakt
Michał Gosek

Doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe – wydłużenie terminów na wypełnienie obowiązków Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do urealnienia terminów na wywiązanie się z obowiązków dotyczących cen transferowych, a także do uproszczenia przepisów w tym zakresie.

Wydłużenie terminu składania dokumentacji cen transferowych

16 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad wydłużeniem terminów na składanie dokumentacji w zakresie cen transferowych. Dotyczyć to ma w szczególności następujących obowiązków ciążących na podatnikach:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP.

Okres, którego dotyczy zmiana

Ministerstwo podjęło działania, aby uprościć system podatkowy oraz ze względu na ważny interes podatników., Planuje się wydłużenie tych terminów do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a nie tak jak dotychczas w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego. Zmiana przepisów ma objąć obowiązki powstałe w roku 2018  (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019  (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

Przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych o 6 miesięcy z pewnością pozwoli podatnikom uniknąć działania pod wpływem presji czasu, co przełoży się na bardziej rzetelne wywiązanie się z nałożonych obowiązków.

Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych

Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. 

Mamy nadzieję, że zmiany przyczynią się do zminimalizowania zakresu wymaganych danych i zmniejszą tym samym nakład pracy, a także związane z tym koszty.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, WarszawaWrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

27.02.2018