Kontakt
Joanna Jurasz

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 31
E-Mail

Angielskie określenie Compliance oznacza  obowiązujący u danego przedsiębiorcy zbiór zasad postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Stosowanie przepisów dotyczących Compliance ma zapewnić przedsiębiorstwom funkcjonowanie w zgodzie z regulacjami prawnymi i przyjętymi normami, aby zapobiec ewentualnym stratom finansowym lub utracie reputacji. Współcześni przedsiębiorcy potrzebują narzędzi i procedur zapobiegających zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy. Pozwolą one zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w otoczeniu szeregu regulacji prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych – członków zarządu – za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania.

Z artykułów dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo przygotować, wdrożyć i stosować procedury zapewniające zgodność działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Informujemy także o planach polskiego ustawodawcy w tej tematyce.