Kontakt
Barbara Kaczała

radca prawny
Senior Associate
Phone: +48 71 606 04 06
E-Mail


13 października zostanie utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ma być narzędziem do weryfikacji struktury właścicielskiej firm w Polsce.

Obowiązek ujawnienia określonych danych w rejestrze dotyczy szeregu podmiotów, w tym:

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

 • nazwa,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • nr KRS,
 • NIP.

Konieczne będzie ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki, czyli osoby fizycznej lub osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia.

Spółki będą musiałby przekazać następujące informacje o ich beneficjentach rzeczywistych oraz członkach organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentacji:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL lub data urodzenia,
 • wielkość i charakter udziału lub przysługujące uprawnienia.

Termin na dokonanie rejestracji to 7 dni od dnia dokonania wpisu danej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółek, które są już wpisane do KRS, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu pół roku, czyli najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r.

Rejestr będzie jawny i bezpłatny.

Niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia do rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie wsparcia przy ustaleniu beneficjenta rzeczywistego oraz w dokonaniu rejestracji.

W przypadku zainteresowania tematem compliance, eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Barbara Kaczała

27.08.2019