Kontakt
Katarzyna Adamiec

Senior Associate
Phone: + 48 22 244 00 24
E-Mail

Efektywność energetyczna jest obecnie pojęciem bardzo popularnym i często spotykanym. Niemal codziennie w mediach znajdujemy wzmiankę na jej temat. Warto wiedzieć, czym jest efektywność energetyczna oraz jakie istnieją możliwości pozyskania dotacji unijnych na działania związane z jej wdrażaniem.

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna według definicji ustawowej (Ustawa o efektywności energetycznej) to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach eksploatacji oraz ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne, instalację, niezbędnej dla uzyskania tego efektu. Praktycznie rzecz ujmując, lepsza efektywność energetyczna ma na celu zmniejszenie koniecznego zużycia energii poprzez oszczędne gospodarowanie energią, polegające przede wszystkim na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu 

Jakie działania podejmowane są na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i w Polsce?

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej polityki. Podstawą jej realizacji w tym zakresie jest strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów. Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do racjonalnego korzystania z istniejących zasobów energetycznych i intensywnie wspiera wszelkie inicjatywy z tym związane. Dlatego też Polska - dzięki wsparciu UE - zrobiła znaczące postępy w ciągu ostatnich 10 lat, czego dowodem jest fakt, że Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła o 1/3. Dokonania w tym zakresie objęły głownie: audyty energetyczne w przedsiębiorstwach, termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia ulicznego, czy optymalizację procesów przemysłowych. Jednakże mimo tych procesów, stopień efektywności energetycznej polskiej gospodarki jest nadal około trzy razy niższy, niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE

Czy można starać się o dotacje unijne na działania związane z wdrażaniem efektywności energetycznej?

Tak. W Polsce wsparcie unijne na rzecz efektywności energetycznej udzielane jest przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Instytucja ta wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w polskich jednostkach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zależności od rodzaju wsparcia, zainteresowany podmiot może starać się o dotację bezzwrotną lub zwrotną (np. preferencyjny kredyt). Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane m.in. w następujących obszarach:

  • Audyty energetyczne i elektroenergetyczne (np. źródeł ciepła, linii ciepłowniczych, budynków przemysłowych, procesów technologicznych);
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią;
  • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu;
  • Modernizacja procesów przemysłowych;
  • Termomodernizacja budynków. 

Oprócz funduszy zarządzanych przez NFOŚiGW, beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną i działania zasobooszczędne będą mogli także liczyć na dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Krajowego Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko.

Dlaczego warto inwestować w efektywność energetyczną?

Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Pod wieloma względami efektywność energetyczną można postrzegać jako największe źródło energii, jakim dysponuje zarówno Unia Europejska, jak i Polska. Realną korzyścią, jaką przynosi efektywny system energetyczny, jest znaczne zmniejszenie wydatków ponoszonych na energię. Dlatego warto podejmować wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz inwestować – przy wsparciu unijnym – w przedsięwzięcia, zapewniające oszczędne gospodarowanie energią. 

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka, bądź mają Państwo pytania z zagadnień takich jak fundusze unijne, pomoc publiczna oraz doradztwo inwestycyjne,  zachęcamy do kontaktu z konsultantami w naszych biurach – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.