Kontakt
Katarzyna Adamiec

Senior Associate
Phone: + 48 22 244 00 24
E-Mail

PolSEFF (Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce) jest programem stworzonym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w ramach kredytu w wysokości do 1 miliona euro –  za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków). 

Jakie projekty mogą być dofinansowane w programie PolSEFF?

Do dofinansowania w programie kwalifikują się następujące projekty:

  • Inwestycje w poprawę Efektywności Energetycznej (EE) bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME - dotyczy projektów, których finansowanie nie przekracza 250 tys. euro;
  • Inwestycje w poprawę Efektywności Energetycznej (EE) bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające minimum 20% oszczędności energii - dotyczy projektów, których finansowanie nie przekracza 1 mln euro;
  • Projekty realizowane w budynkach komercyjnych, w rezultacie których osiągnięta zostaje min. 30-procentowa oszczędność energii;
  • Inwestycje dostawców w zakresie powiększenia mocy produkcyjnych urządzeń oraz w zakresie  technologii podnoszących Efektywność Energetyczną (EE) lub z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Jakie są warunki finansowania projektu?

Podstawowe warunki finansowania projektu są następujące:

  • Kredyt może stanowić do 100% inwestycji;
  • Finansowanie może wynosić maksymalnie do 1 miliona euro z wyłączeniem inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME (do 250.000 euro);
  • Finansowanie może odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem instytucji finansowych uczestniczących w programie;
  • Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę istniejącego kredytu;
  • Po zrealizowaniu inwestycji i jej pozytywnym zaopiniowaniu przez ekspertów, przedsiębiorcy wypłacana jest premia inwestycyjna w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu.

Co to jest lista LEME?

Lista LEME (List of Eligible Materials and Equipment) zawiera około 5 tys. produktów zakwalifikowanych jako energooszczędne w ramach programu PolSEFF. Nabycie przez firmę urządzeń i materiałów z listy wiąże się z otrzymaniem 10% dotacji, a procedura aplikowania o wsparcie jest niezwykle łatwa. Warto zaznaczyć, że lista LEME jest otwarta dla nowych, dotychczas niezgłoszonych produktów – każdy producent ma możliwość umieszczenia na niej swoich produktów (po spełnieniu określonych wymogów). Lista zawiera szeroki wachlarz kategorii technologii, które mają zastosowanie w wielu działalnościach i branżach. LEME obejmuje takie typy urządzeń i materiałów jak: izolacje termiczne, ogrzewanie, kogeneracja, trigeneracja, kolektory słoneczne, systemy energooszczędne, wentylacje czy klimatyzacje. Lista LEME prezentuje w jednym miejscu większość dostępnych obecnie energooszczędnych technologii, które można zastosować w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Warto zaznaczyć, że w ramach PolSEFF przedsiębiorcy  mogą liczyć także na bezpłatne doradztwo ze strony inżynierów i analityków finansowych, m.in. w zakresie technicznej oceny projektów, przeprowadzenia audytu energetycznego w firmie czy analizy finansowej inwestycji i szacowania okresu zwrotu z inwestycji.

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka, bądź mają Państwo pytania z zagadnień takich jak fundusze unijne, pomoc publiczna lub doradztwo inwestycyjne, zachęcamy do kontaktu z konsultantami w naszych biurach – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.