Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 marca br, sygn. akt I SA/Wr 76/14  oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 kwietnia br., sygn. I SA/Gl 1372/13 podatnik nie jest zobowiązany do wyłączania z kosztów uzyskania przychodu wydatków sfinansowanych za pomocą faktoringu odwrotnego

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2013 r. zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zostało co do zasady uzależnione od terminowego uregulowania kwoty zobowiązania. Podatnik musi dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku uregulowania płatności w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty, a jeżeli ustalony termin płatności przekracza 60 dni, z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przytoczonym orzecznictwem faktoring odwrotny może stać się metodą finansowania dostaw, umożliwiającą uniknięcie praktycznych problemów wynikających z przepisów dotyczących obowiązkowej korekty kosztów. Chętnie przedstawimy Państwu dodatkowe informacje dotyczące tej możliwości uproszczenia rozliczeń oraz zaoferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe.