Wydatek z tytułu czynszu za najem samochodu nie jest wydatkiem dotyczącym jego używania. Tym samym wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu, który nie podlega rozliczeniu w ramach limitu wynikającego z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

Fiskus przyznaje rację podatnikom, którzy opłatę za najem osobowych samochodów rozpoznają jako koszty uzyskania przychodów bez uwzględnienia limitu tzw. kilometrówki. Interpretacja ogólna, wydana przez Ministra Finansów w dniu 8 listopada 2013 r. (nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005) potwierdza, że wydatek ten jest kosztem na zasadach ogólnych określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Stanowisko to jest zgodne z dominującą linią orzeczniczą, przyznającą przedsiębiorcom możliwość odliczenia czynszu najmu w pełnej wysokości (m.in. wyrok NSA z dnia 17 października 2012 r., II FSK 467/11, wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2013 r., II FSK 2446/11 oraz II FSK 2447/11).

Uzasadniając swój pogląd Minister Finansów uznał, że wynagrodzenie za korzystanie z auta osobowego na podstawie umowy najmu należy do innej kategorii wydatków, niż koszty eksploatacyjne. Jest to bowiem wydatek związany z uzyskaniem tytułu prawnego umożliwiającego użycie cudzego pojazdu, a nie z bieżącym użytkowaniem pojazdu. Tylko w odniesieniu do tych drugich suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

Spójna z powyższym pozostaje m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 17 lutego 2014 r., nr ILPB3/423-686/10/14-S/JG. Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach NSA i wiążący charakter interpretacji ogólnej, Dyrektor Izby Skarbowej przychylił się do stanowiska spółki najmującej samochody w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i rozliczającej wydatki z tego tytułu jako koszty uzyskania przychodu. Za słuszne uznano postępowanie wnioskodawcy, który pomniejszał przychód o wydatki na korzystanie z pojazdu bez ograniczeń wynikających z kilometrówki.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania oraz zaoferujemy doradztwo podatkowe.