Przedsiębiorca, który korzysta z wynajmowanych aut osobowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, może odliczyć czynsz najmu w pełnej wysokości, a nie tylko w ramach limitu odnoszącego się do faktycznego przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówki).

Takie korzystne dla podatników rozstrzygnięcie podjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 20 sierpnia 2013 r. (sygn. II FSK 2446/11 oraz II FSK 2447/11).  

Stan faktyczny pierwszej sprawy dotyczył spółki z Wrocławia, która najmowała samochody osobowe, by przy ich wykorzystaniu prowadzić działalność gospodarczą. Koszty eksploatacji tych samochodów, np. koszty paliwa, części zamiennych, napraw, spółka odliczała od dochodu przed opodatkowaniem w ramach tzw. kilometrówki. Natomiast opłatę za najem chciała zaliczać do kosztów w całości. Uznała bowiem, że opłata za najem samochodu nie jest wydatkiem związanym z używaniem auta, który rozliczać należy zgodnie z limitem, określonym w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Izba Skarbowa w Poznaniu nie potwierdziła stanowiska spółki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał – podobnie jak Izba - że opłata za możliwość korzystania z samochodu jest związana z używaniem auta i dlatego może być rozliczana tylko w ramach tzw. kilometrówki. Do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiących własności podatnika zalicza się zdaniem Sądu wszystkie sumy wydane w związku z posługiwaniem się rzeczą, korzystaniem z rzeczy - a więc również czynsz z tytułu najmu rzeczy. Wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy jest kosztem jej używania. Wobec tego nie ma podstaw, aby opłaty za korzystanie z samochodów osobowych niestanowiących własności podatnika – czynsz najmu – nie były objęte limitem przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT.

Spółka zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten stwierdził, że stanowisko wrocławskiego Sądu i poznańskiej Izby było nieprawidłowe i uchylił wyrok WSA oraz interpretację Izby (sygn. II FSK 2446/11). W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia NSA wyjaśnił, że czym innym jest opłata za najem, a czym innym eksploatacja samochodu, dlatego opłata za najem powinna być w całości zaliczana do kosztów podatkowych, a nie tylko w ramach limitu, wynikającego z tzw. kilometrówki. Podobnie NSA orzekł w drugiej, identycznej sprawie (sygn. II FSK 2447/11).

Te dwa wyroki NSA podobnie jak wcześniejsze wyroki z 16 marca 2012 r. (sygn. II FSK 2030/10) i z 17 października 2012 r. (sygn. II FSK 467/11) budują nową, korzystną dla podatników linię orzeczniczą. Ostatnim orzeczeniem zgodnym ze stanowiskiem fiskusa był wyrok z dnia  25 marca 2010 r. (sygn. II FSK 1890/08).

O ile stanowisko fiskusa może być nadal niekorzystne, wobec ostatnich rozstrzygnięć NSA istnieją - w razie sporu - realne szanse na wygraną przed sądem. Warto więc przyjrzeć się dotychczasowym rozliczeniom najmowanych samochodów.

Zachęcamy również do obejrzenia wystąpienia Tomasza Balceraka w programie „Blajer mówi: Biznes” w TVN CNBC, którego przedmiotem były konsekwencje omawianych rozstrzygnięć NSA.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania oraz zaoferujemy doradztwo podatkowe.