Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

W procesie produkcji ubytki są elementem niemożliwym do uniknięcia. W celu ich minimalizacji przedsiębiorstwa zabezpieczają się, dokonując bieżących napraw czy modernizacji maszyn, szkoląc pracowników itp. Nie eliminuje to jednak ubytków związanych ze złą jakością materiałów, błędami systemów IT, zmianą specyfikacji zamówień od klientów albo błędami dostawców.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-298/15/SK, wartość ubytków może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Strata musi być jednak zdarzeniem losowym, niezależnym od woli podatnika. Podatnik nie może przyczynić się do powstania tej szkody ani ułatwić jej powstania. Jakiekolwiek zawinienie ze strony podatnika: niezachowanie należytej staranności lub niedopełnienie obowiązków ciążących na nim w celu uniknięcia szkody, uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę o charakterze losowym. Strata musi być ponadto rzeczywista i prawidłowo udokumentowana.

Jeżeli prowadzą Państwo działalność, w ramach której często występują ubytki, zalecamy dokładne przejrzenie procedur oraz praktyk mających na celu zapobiegnięcie powstawaniu tego typu strat. Gdyby byli Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie służymy pomocą. Doradcy podatkowi, dostępni w biurach Rödl & Partner Gdańsk, Gliwice, Kraków Poznań, Warszawa i Wrocław, pozostają do Państwa dyspozycji, oferując kompleksowe doradztwo podatkowe.

6.04.2016 r.