Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

Minister Finansów wydał 3 grudnia 2015 r. (sygn. FN3.8201.1. 2015) interpretację ogólną pozwalającą na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków będących następstwem przedterminowego rozwiązania kontraktów, dotyczących instrumentów pochodnych, w tym opcji walutowych.

W czasie kryzysu gospodarczego podmioty będące stronami kontraktu opcyjnego decydowały się na jego przedterminowe zamknięcie, celem zminimalizowania strat. Powodowało to konieczność poniesienia przez nie dodatkowych wydatków, takich jak koszty wynikające z zawieranych ugód czy koszty uzyskania i obsługi kredytów, zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktu. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie było jasnym, czy tego typu wydatki mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja ogólna wskazuje, że jeśli opcje walutowe zabezpieczały ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, należy uznać, iż wydatki te służyły „zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów” i przez to mogą stanowić koszt podatkowy. Jednocześnie nie będą stanowić takiego kosztu wydatki związane z opcjami zarobkowymi (spekulacyjnymi). 

Powyższe stanowisko jest korzystne dla podatnika, jednak brakuje w nim wskazania, jak odróżnić opcję zabezpieczającą od spekulacyjnej. Gdyby byli Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie służymy pomocą. Doradcy podatkowi, dostępni w biurach Rödl & Partner Gdańsk, Gliwice, Kraków Poznań, Warszawa i Wrocław, pozostają do Państwa dyspozycji, oferując kompleksowe doradztwo podatkowe.

6.04.2016 r.