Kontakt
Jarosław Kamiński

Adwokat
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 27
E-Mail

Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Stąd bezpieczeństwo danych osobowych jest tematem stale obecnym nie tylko w rzeczywistości gospodarczej, w obszarze działania podmiotów prywatnych, ale także w sferze działalności administracji publicznej. Obowiązujące w tym zakresie polskie regulacje wymagają od podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe, m.in. od przedsiębiorców, przestrzegania określonych zasad postępowania. Szybki postęp techniczny i rozwój nowych technologii, a także integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej powodują jednak, że zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych oraz ich przepływ osiąga coraz większą skalę, prowokując do zadawania pytań o skuteczność dotychczasowych rozwiązań prawnych służących ochronie osób, których dane dotyczą. Temat bezpieczeństwa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych obecny jest także na forum UE, dostrzegającej zagrożenia i dążącej do zapewnienia spójnego i równorzędnego we wszystkich państwach członkowskich stopnia ochrony w tym zakresie. W maju 2018 zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie zapewniające jednolitą ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej (RODO) i mające na celu podwyższenie standardów ich ochrony. Wprowadza ono szereg nowych obowiązków, wymagających od przedsiębiorców m.in. podjęcia działań dostosowawczych w zakresie zakładowych polityk przetwarzania danych osobowych. Można spodziewać się, że także polski ustawodawca zmodyfikuje krajowe regulacje. 

Aby ułatwić Państwu bycie na bieżąco oraz wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi w obszarze ochrony danych osobowych, utworzyliśmy tę sekcję. Będziemy w niej analizować dla Państwa m.in. przepisy RODO i innych aktów unijnych, a także informować o krokach polskiego ustawodawcy. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz do bezpośredniego kontaktu. Zapewniamy doradztwo i wsparcie na każdym etapie tworzenia i dostosowywania procedur przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji. Nasi adwokaci i radcy prawni są do Państwa dyspozycji w naszych biurach w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Broszura „#RODO2018 w Twojej firmie”

Od 25 maja 2018 r. obowiązują rewolucyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Broszura „#RODO2018 w Twojej firmie” to praktyczny przewodnik po nowych przepisach, zawierający informacje przydatne zarówno w planowaniu strategicznym, jak i w codziennej działalności przedsiębiorstwa. 

Pobierz broszurę >>> 

RODO a prawo pracy – monitoring pracowników