Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku umorzenia udziałów, które zostały nabyte w drodze darowizny, kosztem uzyskania przychodów jest wartość tych udziałów ustalona w momencie przekazania darowizny. Takie brzmienie przepisu pozwala na znaczną optymalizację podatkową szczególnie w spółkach rodzinnych. Darowizny pomiędzy najbliższymi członkami rodziny są zwolnione z opodatkowania. Istnieje zatem możliwość neutralnego wyprowadzenia ze spółki znacznych środków finansowych poprzez umorzenie wcześniej podarowanych udziałów.

Od 1 stycznia 2014 r. prawdopodobnie zaczną obowiązywać zdecydowanie mniej korzystne przepisy. Osoba, która otrzyma jako darowiznę udziały albo akcje, będzie mogła uwzględnić w kosztach podatkowych wydatki, które poniósł darczyńca.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedmiotową optymalizacją, ze względu na ograniczenia czasowe, zalecamy niezwłoczne przygotowanie stosownych umów. Chętnie wesprzemy Państwa w tym procesie, jak również w innych działaniach optymalizacyjnych.