Kontakt
Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Ordynacja podatkowa jest podstawowym aktem w dziedzinie prawa podatkowego, normującym zagadnienia istotne z punktu widzenia wszystkich rodzajach podatków, jak m.in.: właściwość organów podatkowych, powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, pełnomocnictwa, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające. Niektóre rozwiązania przyjęte w tym akcie prawnym poddawane są krytyce, stąd pojawiające się wciąż propozycje zmian przepisów. W tej sekcji będziemy informować Państwa o zmianach w Ordynacji podatkowej i przepisach wykonawczych, mających znaczenie dla prawidłowości Państwa rozliczeń z fiskusem i reprezentacji Państwa interesów w kontaktach z organami podatkowymi. Znajdą tu Państwo także informacje na temat poszczególnych instytucji podatkowych, uregulowanych w Ordynacji podatkowej oraz omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych w istotnych sprawach, odnoszących się do stosowania jej przepisów. Listę poruszanych tematów prezentujemy poniżej: