Kontakt
Tadeusz Piekłowski

agent celny
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 411
E-Mail

29 lipca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadziła znaczne zmiany dotyczące m.in. akcyzy na smary i oleje. Nowe regulacje mają przeciwdziałać nadużyciom związanym z mieszaniem tańszych i droższych wyrobów w celu uniknięcia opodatkowania.

Jeżeli chodzi o smary i oleje smarowe, dotychczas były objęte akcyzą  tylko te umieszczone w pozycji CN 2710, czyli tzw. oleje i smary mineralne. Oleje i smary syntetyczne były natomiast ujęte w pozycji CN 3403 i objęte zerową stawką podatku akcyzowego, gdy nie były one zużywane do celów opałowych bądź napędowych. Co za tym idzie, zarówno oleje i smary mineralne, jak i syntetyczne stanowią wyroby akcyzowe, jednakże jedynie te mineralne były opodatkowane stawką 1180zł/1000 litrów, w przypadku zużycia ich do celów innych niż opałowy lub napędowy.

Taka sytuacja zdaniem ustawodawcy prowadziła do mieszania tańszych zazwyczaj wyrobów mineralnych z droższymi syntetycznymi, co pozwalało na  uniknięcie opodatkowania. W świetle nowelizacji preparaty smarowe (oleje i smary) z pozycji CN 3403 (z wyjątkiem smarów plastycznych) od 1 listopada 2019 r. objęte zostały z stawką akcyzy w wysokości 1,18 zł/litr, również w przypadku zużycia ich do celów innych niż napędowe i opałowe. Podobnie unormowano kwestie dotychczas nieakcyzowanych wyrobów o kodzie CN 2710 20 90 (m. in. Ciężkie oleje opałowe). Dotychczas podlegały one zerowej stawce akcyzy, teraz zostały objęte stawką 1,18 zł/litr.

Wejście w życie nowelizacji oznaczać będzie dodatkowe obowiązki dla firm sprowadzających wyroby z pozycji CN 3403 oraz w kodzie CN 2710 20 90 z Unii Europejskiej oraz krajów trzecich.. Dla wielu podmiotów powiązanych z organizacjami nabywającymi te wyroby może łączyć się również z utrudnieniami, ze względu na zwiększenie formalności związanych z oakcyzowaniem tych wyrobów przy przywozie.

Nowelizacja wprowadza również wyroby o kodach 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96 do załącznika 1 i 2, co oznacza że wyroby te są wyrobami akcyzowymi pod warunkiem, że są przeznaczone do celów opałowych i napędowych (zał. 1). Dodatkowo do tych wyrobów stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy, o ile ich produkcja odbywa się w składzie podatkowym  pod warunkiem, iż będą one przeznaczone do celów opałowych lub napędowych (zał. 2). Wyroby te objęte będą zerową stawką akcyzy, jednakże jako wyrób w zerowej stawce wymieniony w załączniku nr 2 ustawy o podatku akcyzowym podlegają obowiązkowi rejestracji/aktualizacji w razie nabywania i sprzedaży. 

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji należy przeanalizować pod kątem kodów CN nabywane wewnątrzwspólnotowo lub importowane wyroby, zastanowić się nad zmianą dostawców danych olejów na krajowych bądź przygotować się na nowe obowiązki przy sprzedaży i nabywaniu danych towarów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z wymogami, jakie stawia nowa ustaw , eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycj w naszych biurach - Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.

Tadeusz Piekłowski,

Adam Biedrzycki

20.08.2019