Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

W dniu 17.09.2014 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. 

Nowelizacja przepisów o CIT obejmuje w szczególności:

  • gruntowną zmianę przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji,
  • zmianę przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej,
  • zmianę przepisów dotyczących rozpoznania przychodów z tytułu niepodzielonego zysku przy przekształceniu formy prawnej podatnika, 
  • określenie sposobu kalkulacji wartości przychodów i kosztów w przypadku świadczeń niepieniężnych, 
  • określenie zasad stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności,
  • opodatkowanie dochodów tzw. kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled Foreign Corporation, dalej: CFC) na poziomie partycypujących w nich polskich podatników.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1.01.2015 r. W naszej ocenie warto już dziś szczegółowo przeanalizować wpływ nowelizacji na Państwa bieżącą działalność gospodarczą. Podjęcie określonych działań w 2014 r. może ograniczyć  negatywny wpływ nowelizacji na Państwa rozliczenia. Chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie, a także zapewnimy doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, odpowiedzą także na  inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.