Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Znajomość regulacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest istotna dla wielu podmiotów. Do rozliczania tego podatku obowiązany jest każdy, kto podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź nawiązuje inne formy współpracy, zawierając umowy cywilnoprawne. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mają – zależnie m.in. od jej rodzaju – do wyboru różne formy opodatkowania, określone nie tylko w ustawie o PIT (skala podatkowa, podatek liniowy), ale także w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany). Na przedsiębiorcach angażujących pracowników ciążą natomiast obowiązki płatnika zaliczek na PIT. To tylko kilka przykładów sytuacji, w których ww. ustawy znajdują zastosowanie. W tej sekcji będziemy zajmować się różnymi aspektami opodatkowania osób fizycznych. Znajdą tu Państwo m.in. komentarze dotyczące zmian legislacyjnych, omówienia kluczowych wyroków sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, a także przykłady stosowania poszczególnych przepisów ustawowych w praktyce. Naszym celem jest fachowe wsparcie Państwa w dokonywaniu rozliczeń z fiskusem, dlatego zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu i dzielenia się z nami Państwa wątpliwościami i skorzystania z doradztwa podatkowego w ww. zakresie. Nasi doradcy podatkowi są do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Poniżej prezentujemy listę poruszanych tematów: