Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Pobierz darmową broszurę

Znajomość regulacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest istotna dla wielu podmiotów. Do rozliczania tego podatku obowiązany jest każdy, kto podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź nawiązuje inne formy współpracy, zawierając umowy cywilnoprawne. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mają – zależnie m.in. od jej rodzaju – do wyboru różne formy opodatkowania, określone nie tylko w ustawie o PIT (skala podatkowa, podatek liniowy), ale także w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany). Na przedsiębiorcach angażujących pracowników ciążą natomiast obowiązki płatnika zaliczek na PIT. To tylko kilka przykładów sytuacji, w których ww. ustawy znajdują zastosowanie. W tej sekcji będziemy zajmować się różnymi aspektami opodatkowania osób fizycznych. Znajdą tu Państwo m.in. komentarze dotyczące zmian legislacyjnych, omówienia kluczowych wyroków sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, a także przykłady stosowania poszczególnych przepisów ustawowych w praktyce. Naszym celem jest fachowe wsparcie Państwa w dokonywaniu rozliczeń z fiskusem, dlatego zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu i dzielenia się z nami Państwa wątpliwościami i skorzystania z doradztwa podatkowego w ww. zakresie. Nasi doradcy podatkowi są do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Poniżej prezentujemy listę poruszanych tematów: