Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19 marca 2014 r. (I SA/Kr 2054/13) potwierdził, iż aby zrealizować pełne odliczenie VAT, przedsiębiorca musi posiadać tylko i wyłącznie dokumenty potwierdzające związek podatku z prowadzoną przez niego działalnością. Zasada terytorialności VAT nie może wpływać na brzmienie przepisów polskiej ustawy.

Powyższe orzeczenie jest istotne dla zagranicznych spółek, które posiadają w Polsce oddziały lub wyłącznie rejestrację dla potrzeb podatku VAT.

Przedmiotowy wyrok potwierdza kształtującą się od 2012 r. linię orzeczniczą, zgodnie z którą zagraniczna spółka nie musi dokonywać sprzedaży na terenie Polski, aby być uprawnioną do odliczania podatku VAT od zakupów dokonywanych w Polsce, np. przez jej oddział.

Oznacza to, iż rejestracja dla celów podatku VAT w Polsce może korzystnie wpłynąć na płynność finansową zagranicznych spółek dokonujących w Polsce zakupów. Prowadząc w Polsce rejestr podatku VAT w określonych przypadkach można wnioskować o zwrot podatku naliczonego nawet w terminie 25 dni od złożenia wniosku. Maksymalny termin zwrotu wynosi natomiast 180 dni. 

Mając na uwadze, iż polskie organy podatkowe znacznie utrudniają zwrot podatku VAT zagranicznym przedsiębiorcom w procedurze zwrotu bezpośredniego, warto rozważyć możliwość rejestracji w Polsce dla celów VAT

Chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie, a także zapewnimy doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, KrakówPoznańWarszawa i Wrocław, odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. Zachęcamy do kontaktu.