Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące ustalania podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT w podstawie opodatkowania nie są uwzględniane m.in. kwoty stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty. Wnioskować można, iż przepis ten dotyczy rabatu określanego w obrocie gospodarczym jako skonto. Zwracamy jednak uwagę, iż pomimo zmiany przepisów dotyczących podstawy opodatkowania, przepisy ustawy o VAT nadal nie zawierają definicji skonta, ani też, co najistotniejsze, określenia terminu jego udzielenia/realizacji. Brak jest zatem nadal jednoznacznych regulacji dotyczących rozliczania tzw. transakcji ze skontem.

Zalecamy zatem wypracowanie ostrożnościowej wewnętrznej procedury dotyczącej rozliczania tego typu transakcji do czasu zajęcia oficjalnego stanowiska przez organy podatkowe. W naszej ocenie powinna się ona opierać na rzeczywistej realizacji skonta.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami omawianego zagadnienia, Rödl & Partner pozostaje do Państwa dyspozycji. Nasi eksperci w biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu dalszych informacji w zakresie doradztwa podatkowego, a szczególnie w zakresie CIT, PIT, VAT.