Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Kontakt
Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca staje niejednokrotnie w obliczu sporu z kontrahentem, wspólnikiem czy pracownikiem. Podłoże sporu, jego przedmiot, mogą być różne i wobec tego jego rozwiązanie może wymagać przeprowadzenia mniej lub bardziej angażującego postępowania rozpoznawczego w formie procesu i (niekiedy) postępowania zabezpieczającego czy egzekucyjnego. Mogą zdarzyć się również sytuacje niewymagające wszczynania procesu, lecz rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym (np. sprawy o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Niemniej każde postępowanie w sprawie cywilnej toczy się według określonej procedury, której uchybienie (w szczególności w zakresie warunków formalnych pism składanych w sądzie czy terminów dla dokonania określonych czynności) może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje. W tej sekcji będziemy wyjaśniać Państwu istotne zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego, nie zapominając przy tym o wartych uwagi alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, takich jak mediacje, negocjacje czy postępowanie arbitrażowe. Znajdą tu Państwo także omówienie zmian przepisów oraz analizę najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, kształtujących praktykę sądową. Chętnie również wesprzemy Państwa w konkretnym postępowaniu sądowym oraz zaproponujemy kompleksowe doradztwo prawne w biurach Rödl & Partner  – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. 

Listę poruszanych tematów prezentujemy poniżej: