Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Prawo pracy jest gałęzią prawa o kluczowym znaczeniu dla każdego przedsiębiorcy, zatrudniającego lub zamierzającego zatrudnić pracowników. Dobre relacje w układzie pracodawca – pracownik są istotnym czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa, a temu służy m.in. znajomość prawa pracy i jego przestrzeganie. W tej sekcji będziemy informować Państwa o zmianach w prawie pracy, które mogą rzutować na organizację pracy w Państwa firmie, stanowiskach Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znajdą tu Państwo również przykłady z naszej bogatej praktyki optymalnych, z punktu widzenia pracodawcy i pracownika  rozwiązań kwestii pracowniczych. Nie pominiemy również tematyki ubezpieczeń społecznych, ściśle wiążących się ze świadczeniem pracy. Listę poruszanych tematów przedstawiamy poniżej:

 

 

RODO a prawo pracy – monitoring pracowników