Kontakt
Tomasz Pleśniak

radca prawny
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 413
E-Mail

Pracodawcy mają już tylko niecały miesiąc w celu dochowania wymogu, który nakłada na nich jedna z najważniejszych nowelizacji Kodeksu pracy z 2016 roku. Bezskuteczny upływ tego terminu może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym nawiązaniem wbrew woli pracodawcy umowy na czas nieokreślony z pracownikiem.

Od 22 lutego bieżącego roku obowiązują w Polsce rewolucyjne zmiany Kodeksu pracy dotyczące w szczególności umów o pracę na czas określony. Od tej daty po przepracowaniu ponad 33 miesięcy lub zawarciu czwartej umowy na czas określony, stosunek pracy automatycznie zmienia się w bezterminowy (zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony). 

Ustawodawca przewidział jednak, że w pewnych przypadkach możliwe jest zawieranie umów na czas określony niezależnie od powyższych ograniczeń. Chodzi tu przede wszystkim o umowy o pracę zawarte na zastępstwo innego pracownika, ale również umowy dotyczące pracy dorywczej lub sezonowej, wykonywania pracy na czas kadencji oraz w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Jeżeli pracodawca chce skorzystać z jednej z powyższych możliwości w stosunku do pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed 22 lutego, musi spełnić szczególny wymóg przewidziany prawem. Mowa tutaj o uzupełnieniu treści umowy o informacje dotyczące celu lub okoliczności uzasadniającej niestosowanie powyższych limitów, a więc o obiektywne przyczyny uzasadniające zawarcie takiej umowy. Na spełnienie powyższego wymogu pozostał pracodawcom już niespełna miesiąc, ponieważ ustawodawca wyznaczył termin do 22 maja 2016r.

Upływ powyższego terminu bez podjęcia jakichkolwiek działań ze strony pracodawcy może mieć bardzo surowe konsekwencje prawne. Na przykład, w wyniku zatrudniania pracownika na zastępstwo przez ponad 33 miesiące lub zawarcia z nim 4 umowy na zastępstwo, zostanie automatycznie nawiązana umowa na czas nieokreślony. Tym samym nie będzie obowiązywał termin zakończenia umowy o pracę (dzień powrotu zastępowanego pracownika do dyspozycji pracodawcy), a ewentualne wypowiedzenie umowy o pracę będzie wymagało podania konkretnej przyczyny.

Podkreślenia wymaga również, że wszelkie umowy zawarte od 22 lutego br. muszą już w dniu ich podpisania zawierać stosowne informacje dotyczące przyczyn zawarcia. W przeciwnym razie pracodawca może ponieść powyżej opisane negatywne skutki.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w powyższej kwestii, w szczególności w uzupełnieniu wspomnianych umów o niezbędne postanowienia - nasi adwokaci i radcowie prawni służą wsparciem i doradztwem prawnym w zakresie prawa pracy w biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.

5.05.2016 r.