Kontakt
Tomasz Pleśniak

radca prawny
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 413
E-Mail

Zgodnie z treścią Dyrektywy unijnej 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w kwestii zatrudnienia, polski ustawodawca został zobowiązany do wprowadzenia stosownych zmian w treści kodeksu pracy. W związku z tym zobowiązaniem zniesiony został dotychczasowy ogólny, tj. dotyczący wszystkich kobiet, zakaz zatrudniania przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Obecne, nowe rozporządzenie, które weszło w życie 1 maja 2017 r., zawiera wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych, który obowiązuje wyłącznie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią.

Z uwagi na fakt, iż kodeks pracy wymaga, aby regulaminy pracy zawierały wykaz prac wzbronionych kobietom, powyższa zmiana przepisów powoduje, że niezbędne jest zrewidowanie treści regulaminów obowiązujących w zakładach pracy, a także dokonanie w owych regulaminach odpowiednich zmian. Brak podjęcia jakichkolwiek czynności przez pracodawcę może wiązać się z odpowiedzialnością za wykroczenie i obowiązkiem zapłaty grzywny w wysokości do 30.000 zł.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w tym zakresie lub innymi zagadnieniami z obszaru prawa pracy, chętnie służymy pomocą. Nasi adwokaci i radcowie prawni oferują doradztwo prawne także w innych dziedzinach. Są dostępni dla Państwa w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.