Kontakt
Karolina Sieraczek

radca prawny
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 415
E-Mail

W dniu 2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok mający doniosłe znaczenie dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. kontraktów menadżerskich, umów zlecenia) oraz dla zatrudniających ich przedsiębiorców. Trybunał uznał bowiem, że niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej jest ograniczenie wolności tworzenia i wstępowania takim osobom do związków zawodowych.

Wyrok nie przewiduje żadnego okresu przejściowego dla jego wejścia w życie. Oznacza to, że osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych będą mogły zakładać związki i zrzeszać się w nich już od dnia ogłoszenia wyroku w dzienniku ustaw. W praktyce takie ogłoszenie następuje zazwyczaj po około 14 dniach od dnia wydania wyroku. Niezależnie od powyższego należy spodziewać się w najbliższym czasie rewolucyjnych zmian w polskim prawie, które wprowadzą szereg nowych uprawnień dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w powyższych kwestiach, nasi adwokaci i radcowie prawni służą wsparciem i doradztwem prawnym w zakresie prawa pracy w biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.