Gliwice
Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 32 330 12 07
E-Mail

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego upadłości i likwidacji. W tej sekcji będziemy Państwu wyjaśniać, jakie są dostępne formy restrukturyzacji i w jakich sytuacjach mogą mieć one zastosowanie, tak aby zapewnić wybór opcji dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w konkretnej sytuacji finansowej. Ma to istotne znaczenie, ponieważ zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli, niż jego likwidacja. Oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze. Ustawa - Prawo restrukturyzacyjne znowelizowała także ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze (obecnie: Prawo upadłościowe), która nie normuje już zasad dotyczących postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Nie zmieniły się natomiast podstawowe założenia i zasady, na których opiera się struktura postępowania upadłościowego. Niemniej i w tym zakresie znajdą tu Państwo przydatne informacje, ułatwiające sprawne przejście przez proces upadłości. Chętnie również wesprzemy Państwa w rozwikłaniu konkretnego przypadku oraz zaproponujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w biurach - Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Listę poruszanych tematów prezentujemy poniżej: