Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Prawo własności intelektualnej to obszerna dziedzina, obejmująca zarówno prawa własności przemysłowej, jak i prawo autorskie i prawa pokrewne. W dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii korzystanie z wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych czy licencji, staje się codziennością wielu firm. Wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstwa przekłada się bowiem na lepszą pozycję konkurencyjną na rynku i wymierne korzyści finansowe. Z drugiej strony naruszenie praw własności przemysłowej i praw autorskich może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami. Warto zatem znać podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną prawa, aby transfer nowych technologii i korzystanie z przejawów twórczej działalności o indywidualnym charakterze był efektywny i bezpieczny. W tej sekcji znajdą Państwo informacje na temat prawnych aspektów (również w wymiarze międzynarodowym) wdrażania i korzystania z innowacyjnych rozwiązań oraz utworów podlegających ochronie prawnoautorskiej. Chętnie również wesprzemy Państwa w rozwikłaniu konkretnego przypadku oraz zaproponujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w biurach - Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Poniżej prezentujemy listę poruszanych tematów: