Kontakt
Anna Smagowicz-Tokarz

Adwokat
Associate Partner
Phone: +48 12 378 66 39
E-Mail

Artykuł 13 Rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z  rynkiem wewnętrznym  stanowi, że przepisy o pomocy regionalnej nie stosują się do beneficjentów, którzy zamknęli taką samą lub podobną działalność na terenie EOG w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy regionalnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy objęci dyspozycją tego przepisu nie mogą się ubiegać o pomoc regionalną na zwykłych zasadach i muszą złożyć wniosek bezpośrednio do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na przyznanie pomocy regionalnej. 

Dotychczas nie istniały jasne wytyczne dotyczące interpretacji użytych w przepisie sformułowania „beneficjent, który zamknął taką samą lub podobną działalność w  Europejskim Obszarze Gospodarczym”, a odpowiednie zrozumienie tego przepisu jest kluczowe dla tych spośród przedsiębiorców strefowych, którzy planują delokalizację zakładu, otwarcie nowego i zamknięcie starego zakładu bądź likwidację jednego z kilku zakładów i  chcą skorzystać z pomocy regionalnej. W  maju 2015 r. Komisja Europejska opublikowała na platformie ECN ET wiążące wyjaśnienie w tym przedmiocie, które przybliżamy Państwu poniżej.

Pojęcie „zakończenia działalności”

Pojęcie „zakończenia działalności” powinno być zdaniem Komisji Europejskiej rozumiane nie tylko jako całkowite zamknięcie, czyli likwidację z redukcją zatrudnienia o 100%, ale również jako działania skutkujące istotnym zmniejszeniem zatrudnienia, czyli redukcją zatrudnienia o co najmniej 50% lub o co najmniej 100 etatów. Jeżeli zatem beneficjent pomocy publicznej zmniejszy o co najmniej 50% zatrudnienie w zakładzie na terenie państwa członkowskiego EOG, to jeżeli w ciągu dwóch lat od tego zdarzenia będzie chciał otworzyć kolejny zakład w innym państwie EOG, nie będzie się kwalifikował do objęcia pomocą regionalną. 

Zakres terytorialny

Przepis art. 13 pkt d) Rozporządzenia ma zastosowanie do sytuacji, w których przedsiębiorca kończy działalność w jednym z państw EOG, a rozpoczyna ją w innym i tam chce skorzystać z pomocy publicznej. Taki przedsiębiorca jest objęty dyspozycją przepisu pkt d), a tym samym nie może ubiegać się o pomoc regionalną na zwykłych zasadach. Zamknięcie jednego i otwarcie innego zakładu na terenie tego samego państwa członkowskiego EOG nie skutkuje zatem utratą prawa do ubiegania się o  pomoc regionalną. 

Konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc regionalną

Beneficjent, który w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy indywidualnej zakończył działalność na terenie któregoś z państw członkowskich bądź planuje zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności na terenie innego państwa członkowskiego EOG w ciągu dwóch lat od zakończenia objętej pomocą inwestycji jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Komisję Europejską i zwrócić się do Komisji z wnioskiem o wyrażenie zgody na przyznanie pomocy regionalnej. 

Reasumując, delokalizacja zakładu w ramach tego samego państwa członkowskiego EOG (przeniesienie zakładu w ramach tej samej SSE lub do innej SSE na terenie Polski) nie rodzi konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej na przyznanie pomocy publicznej. 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.