Kontakt
Monika Spotowska

doradca podatkowy, Adwokat
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 56
E-Mail

Sądy administracyjne oraz organy podatkowe coraz częściej reprezentują niekorzystne dla podatników stanowisko, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (dalej jako: „SSE”) zobowiązani są do prowadzenia odrębnej kalkulacji dostępnych limitów pomocy publicznej w podziale na każde z wydanych zezwoleń. Tym samym nie mogą skorzystać ze zwolnienia do wysokości sumy dostępnej pomocy publicznej wynikającej z poszczególnych zezwoleń. 

Przykładem może być wyrok z dnia 26.06.2015 r. (sygn. akt I SA/Po 1235/14), w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (dalej jako: „WSA”) potwierdził prezentowane stanowisko organów podatkowych, iż podatnik działający na terenie kilku SSE zobowiązany jest do ustalania oddzielnej kalkulacji dla wyniku właściwego dla działalności na terenie każdej z nich.

Sprawa, którą zajął się WSA dotyczyła spółki kapitałowej ubiegającej się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie jednej ze SSE w zakresie produkcji samochodów i części do samochodów. Jednocześnie spółka ta posiadała już wcześniej trzy zezwolenia na prowadzenie tożsamej działalności na terenie innej SSE. W przypadku uzyskania nowego zezwolenia spółka zamierzała zwalniać dochód, jaki uzyska ze swojej działalności prowadzonej w pierwszej strefie do momentu wyczerpania puli zwolnienia określonego w wydanych wcześniej zezwoleniach, a po ich wyczerpaniu zwalniać dochód, jaki uzyska ze swojej działalności prowadzonej w obydwu strefach do momentu całkowitego wyczerpania puli pomocy publicznej. Zarówno organ podatkowy jak i WSA nie podzieliły tego stanowiska. 

Prezentowane powyżej stanowisko dotyczyło prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności na terenie kilku SSE. Jednak w ostatnim czasie organy podatkowe odmawiają podatnikom możliwości łącznej kalkulacji limitów zwolnień również w przypadku posiadania kilku zezwoleń na terenie tylko jednej SSE (m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19.10.2015 o sygn. IBPB-1-2/4510-471/15/AB czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 07.07.2015 o sygn. ILPB/4510-1-152/15-4/AO). 

Następuje zatem zasadnicza zmiana stanowiska organów podatkowych we wskazanym zakresie. Jeszcze nie tak dawno te same organy konsekwentnie twierdziły, że wystarczająca jest jedna ewidencja. Za przykład mogłaby posłużyć choćby interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16.06.2015 o sygn. ILPB3/4510-1-123/15-2/AO czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10.10.2013 o sygn. IBPBI/2/423-829/13/JD. 

Pozostaje mieć nadzieję, iż w niedługim czasie nowa linia interpretacyjna organów podatkowych zostanie zweryfikowana przez sądy administracyjne. W chwili obecnej bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się odrębna kalkulacja limitu dostępnej pomocy publicznej dla każdego z uzyskanych zwolnień.  

Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie pomogą w dokonaniu właściwej kalkulacji limitu dostępnej pomocy publicznej w związku ze zwolnieniami podatkowymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego oraz udzielą wsparcia w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.