Kontakt
Anna Smagowicz-Tokarz

Adwokat
Associate Partner
Phone: +48 12 378 66 39
E-Mail

Przy produkcji na masową skalę oprócz produktu końcowego przedsiębiorstwa wytwarzają również odpady. Wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych, dlatego przedsiębiorcy często decydują się na nawiązanie kontaktów handlowych z podmiotami zainteresowanymi zakupem takich odpadów. Wskutek takiego działania przedsiębiorcy udaje się częściowo odzyskać środki finansowe przeznaczone na produkcję, ale z punktu widzenia podatkowego przy sprzedaży odpadów poprodukcyjnych po stronie przedsiębiorcy powstaje przychód. 

Zasadą jest, że na mocy zezwolenia strefowego przedsiębiorca może być zwolniony z podatku od osób fizycznych (jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) bądź podatku od osób prawnych (jeżeli przedsiębiorca jest spółką kapitałową) w odniesieniu do przychodu z działalności wskazanej w  zezwoleniu strefowym. Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych, mimo że stanowi jak gdyby „skutek uboczny” produkcji prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego, nie może zostać zwolniona z podatku dochodowego, o ile nie została wskazana jako działalność przedsiębiorcy w zezwoleniu strefowym. Organy podatkowe w wielu interpretacjach podkreślały, że mimo iż produkcja odpadów jest nierozerwalnie związana z produkcją strefową i jest jej wynikiem, przychód ze sprzedaży odpadów nie będzie zwolniony z podatku dochodowego o ile zezwolenie strefowe nie obejmuje tego rodzaju działalności. 

Z tego względu przedsiębiorcy, którzy rozważają sprzedaż odpadów poprodukcyjnych innym podmiotom w trakcie swojej działalności w strefie, już na etapie składania wniosku o udzielenie zezwolenia powinni uwzględnić kody PKWiU przypisane do sprzedaży odpadów zarówno w ofercie składanej danej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i w dokumentach towarzyszących, czyli w biznesplanie i ankiecie inwestora. W  tych Specjalnych Strefach Ekonomicznych, w których wymagane jest złożenie Wstępnego Zgłoszenia Inwestora, zamiar prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży odpadów powinien zostać zasygnalizowany Strefie już na tym etapie. Działalność związana z odpadami została ujęta w  dziale 38 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z  2008 roku, jakkolwiek należy zaznaczyć, iż nie każda klasa PKWiU dotycząca odpadów będzie mogła zostać objęta zezwoleniem na działalność w strefie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.