Kontakt
Karolina Sieraczek

radca prawny
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 415
E-Mail

2 czerwca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Tym samym zakończono prace nad ustawą, która wchodzi w życie już w czerwcu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ustawa miała wejść w życie od stycznia, jednak prace nad jej brzmieniem znacznie się przedłużyły. 

Cały czas trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, precyzującymi kryteria udzielenia pomocy publicznej. Ich ostateczne wersje powinniśmy poznać niebawem.  

Tak jak informowaliśmy Państwa wcześniej – po wejściu w życie nowych uregulowań nie będzie możliwe uzyskiwanie zwolnień na dotychczasowych warunkach. Obecnie obowiązująca ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla zezwoleń i decyzji (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia), które już zostały wydane. Dotychczasowe zasady będzie można stosować także w przypadku postępowań już wszczętych na dzień wejścia w życie nowych uregulowań. Dla kolejnych inwestorów będą już obowiązywały zmienione zasady .

Nowe regulacje przede wszystkim rozszerzają zakres terytorialny, na którym możliwe jest ulokowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Często to właśnie lokalizacja inwestycji była przeszkodą do starania się o uzyskanie zezwolenia strefowego. Obecne przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.   

Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas określony od 10 do 15 lat. Okres zwolnienia zależeć będzie od lokalizacji inwestycji – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia. Uprzywilejowane będą inwestycje dokonywane na terenach obecnie działających specjalnych stref ekonomicznych. W takim wypadku decyzja o wsparciu inwestycji wydawana jest na 15 lat. 

Uzyskanie zwolnienia podatkowego w dalszym ciągu uzależnione będzie od poniesienia przez przedsiębiorców określonych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz zatrudnienia ustalonej liczby pracowników. W odróżnieniu od poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskanie decyzji o wsparciu wymaga spełnienia oprócz kryteriów ilościowych, także kryteriów jakościowych. 

Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie inwestycji zachęcamy do kontaktu z nami, celem ustalenia szans na uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego. Podkreślamy, że nowe przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy już prowadzą działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

9.07.2018