Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Jednym z czynników wpływających na wartość przysługującego podatnikom działającym w specjalnej strefie ekonomicznej zwolnienia z podatku jest wysokość wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych służących do prowadzenia określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej.    

Zazwyczaj nabyty sprzęt wykorzystywany jest na terenie określonej specjalnej strefy ekonomicznej, ponieważ tylko działalność prowadzona w jej granicach jest zwolniona z podatku dochodowego. Może jednak wystąpić sytuacja, w której środek trwały jest wywożony ze strefy, np. ze względu na ograniczoną ilość miejsca w magazynach „strefowych”, lub ze względu na konieczność przeprowadzenia napraw. Wówczas powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji podatnik traci pomoc publiczną w części przypadającej na wartość wywiezionego środka trwałego. 

Analogiczną sprawę analizował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydając interpretację indywidualną o sygn. IBPBI/2/2423-321/14/CzP. W interpretacji tej organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym samo wywiezienie środka trwałego poza terytorium strefy nie spowoduje utraty zwolnienia podatkowego w części przypadającej na jego wartość. Zgodnie bowiem z §5 tzw. rozporządzenie strefowego jednym z warunków utrzymania zwolnienia strefowego w stałej wysokości jest utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy publicznej, a nie w obrębie samej strefy. 

Oznacza to, że z punktu widzenia wartości przysługującej pomocy strefowej nie ma przeciwwskazań w odniesieniu do wywozu środka trwałego poza granice strefy pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona granica regionu.

Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.