Prestiżowa wygrana przed sądami w sprawach CIT
Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Kontakt
dr Monika Behrens

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 26
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Nasza kancelaria prawno-podatkowa już od 2004 roku łączy w ramach usług CATL (Corporate and Tax Law) doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe. Każda decyzja prawna, np. założenie spółki w Polsce ma przecież – w zależności od jej formy – swoje konsekwencje podatkowe. Dlatego stworzyliśmy zespoły pracowników składające się zarówno z doradców podatkowych, jak i radców prawnych czy adwokatów. Dzięki takiemu połączeniu usług w jedną „service line” możemy je świadczyć kompleksowo. To z kolei daje klientom gwarancję, że otrzymują usługę, która w pełni odpowiada ich potrzebom. 

Spektrum oferowanych przez nas usług w dziedzinie doradztwa prawno-podatkowego zapewnia obsługę zarówno przedsiębiorstw wszelkich form prawnych i branż, jak i osób fizycznych. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi w kwestiach podatkowych, prawnych, ekonomicznych i rachunkowych. Aby sprostać temu zadaniu, stawiamy na pracę w interdyscyplinarnych zespołach i gwarantujemy osobistą, indywidualną obsługę naszych klientów. Opracowywanie rozwiązań wykraczających poza możliwości danego zespołu to wykorzystywanie know-how osób z innych działów (service lines). Taki model współpracy jest szczególnym wyróżnikiem Rödl & Partner, niezbędnym przy kompleksowych, często ponadnarodowych zleceniach. 

10 najważniejszych zmian w podatkach w roku 2019

Do naszych atutów niewątpliwie należy kompleksowa ocena problemu i kompleksowe jego rozstrzygnięcie z punktu widzenia prawno-podatkowego. Stosujemy ponadto ujednolicone stawki godzinowe dla wszystkich pracowników merytorycznych. Klientom oferujemy różnorodne możliwości ukształtowania umowy o honorarium: stawki godzinowe bądź ryczałt. Wszystkie te elementy oraz dołączane do faktury wykazy czynności powodują, że zasady wynagrodzenia są dla klienta czytelne i przejrzyste. A możliwość ustalenia z klientem wysokości honorarium przed wykonaniem zlecenia jest już oczywistą procedurą. Jednocześnie wskazujemy, iż nasze usługi prawne i podatkowe świadczymy w oparciu o poniższe Ogólne Warunki Umów Rödl & Partner.

Wersja polska Ogólnych Warunków Umów Rödl & Partner

Wersja polsko-niemiecka Ogólnych Warunków Umów Rödl & Partner

Wersja polsko-angielska Ogólnych Warunków Umów Rödl & Partner