Auditul intern este instrumentul principal de control al unei organizatii, fiind necesar pentru determinarea eficientei sistemului de management, in vederea imbunatatirii permanente a acestuia. Rezultatele obtinute in urma efectuarii auditului intern pot pune la dispozitia conducerii companiei dumneavoastra informatii importante privind posibilitatile de optimizare a activitatii firmei. Aceste informatii va ajuta in determinarea masurii in care obiectivele companiei dumneavoastra pot fi sau au fost indeplinite cu succes.

Simpla implementare a unui sistem de management al calitatii in cadrul unei organizatii nu este suficienta. Acesta trebuie implementat in mod eficient pentru a genera un efect continuu si pe termen lung. Pentru a beneficia de garantia eficientei acestui instrument, este necesar ca sistemul de management pentru care ati optat sa fie supus unui evaluari periodice, iar acest lucru poate fi realizat cu ajutorul auditului intern.

Mai specific, prin audit intern noi intelegem un ajutor si, totodata, o sansa pentru imbunatatirea permanenta a procesului de management al calitatii companiei dumneavoastra. Scopul auditului intern este de a investiga procedurile interne si de a identifica potentialele deficiente ale sistemului. Fiind luate in considerare activitatile respective si rezultatele obtinute, se verifica daca procesele utilizate sunt structurate intr-o forma adecvata.

In mod normal, auditul intern se desfasoara pe baza unui program anual elaborat de persoana responsabila delegata pentru a conduce misiunea de audit. Acesta este anuntat si stabilit de comun acord cu cei din conducerea societatii auditate.