Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Rödl & Partner erbjuder tjänster inom revision, affärsjuridik, redovisning och skatt för internationellt verksamma företag. Rödl & Partners framgångsfaktorer utgörs framförallt av:

 • fokus på medelstora, privatägda företag som expanderar internationellt
 • förmåga att leverera rådgivning med likvärdig kvalitet inom revision, affärsjuridik, redovisning och skatt
 • organiserad som en ”one-firm” med ett starkt huvudkontor och en enhetlig företagskultur präglad av entreprenörskap

Bland våra kunder finns många av de i Sverige och övriga Norden verksamma tyska bolagen representerade. Andra utländska dotterbolag liksom svenska medelstora och stora företag och koncerner, såväl privatägda som noterade, utgör andra väl representerade kundgrupper.

Vår ambition är att skapa erbjudanden som gör oss till en nära samarbetspartner till våra kunder och skapar varaktiga värden, t ex bolagsjuristtjänster och outsourcing lösningar.

Läs mer om vad vi kan göra för er under någon av nedanstående rubriker.

Revision

 • Bokslutsrevision
 • Finansiell rapportering
 • Internrevision och intern kontroll
 • Finansiell Due Diligence
  …mer

Skatt

 • Svensk företagsbeskattning
 • Internationell skatt
 • EU / indirekt skatt
 • Företagsöverlåtelser
 • Tax Due Diligence
 • Regelefterlevnad
 • Internationella uppdrag
 • Internprissättning
  …mer

Juridik

 • Affärsjuridik
 • Company Secretary
 • Företagsöverlåtelser
 • Legal Due Diligence
 • Arbetsrätt
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Immateriella rättigheter
 • Gränsöverskridande affärstransaktioner
  …mer

Business Process Outsourcing

 • Processoptimering
 • Affärsredovisning
 • Löneredovisning
 • HR administration
 • Finansiell rapportering
 • Management Information Systems
 • Cash Management
 • Regelefterlevnad
  …mer

Övriga erbjudanden

 • Transaktioner
 • Optionsprogramsförvaltning
 • Upprättande av datarum
 • Contract management
 • Going Global
 • Verksamhetssystem
  …mer