Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

Rödl & Partners jurister arbetar i multiprofessionella team som förstår affärsverksamheten. Våra klienter vänder sig inte till oss när de har ett behov. Vi hjälper våra uppdragsgivare att identifiera behovet och finns tillgängliga med ett väl inarbetat team för att lösa behovet.  

Vår affärsförståelse bygger på vår unika affärsmodell: 

  • Våra jurister är verksamma i en multiprofessionell miljö och vet hur ett företag fungerar på riktigt. 
  • Vi utgör en integrerad del i våra klienters organisation och ser hur affären utvecklas i realtid och kan därför agera proaktivt. 

Vi hjälper våra klienter att skapa och förverkliga sin strategiska plan och arbetar därmed på högsta ledningsnivå. 

Kvalitet och kostnadseffektivitet säkerställs dels genom vår affärsförståelse men också genom en enhetlig projektmetodik och återanvändning av det strukturkapital som vi under en lång tid systematiskt utvecklat. 

I det verksamhetssystem som vi ställer till våra klienters förfogande samlar vi de arbetsmetoder och dokument som utvecklas i det löpande samarbetet. Vårt arvode blir därmed inte i första hand en kostnad utan en investering i bolagets strukturkapital med en snabb ROI. Genom alternativa debiteringsmodeller hittar vi alltid en lösning som passar.      

Genom Rödl & Partner garanteras klienten alltid rätt kompetens. Vi förfogar över såväl duktiga generalister som specialister inom utvalda områden. Vi begränsar oss dock inte till våra egna medarbetare utan tar in advokater med kompletterande specialistkompetens när det behövs. Inga juridiska frågeställningar är för obetydliga eller komplexa för oss. Kvaliteten i genomförandet garanteras av en kontaktperson som i dialog med företagsledningen föreslår rätt lösning. 

Våra team känner inte heller några geografiska begränsningar. Rödl & Partner förfogar över multiprofessionella team vid 111 kontor i 50 länder. Med runt 1 000 affärsjurister i 50 länder är Rödl & Partner förmodligen världens mest internationella juridiska rådgivare.