Kontakt
Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

Rödl & Partner hjälper utländska bolag att etablera sig i Sverige och svenska bolag att etablera sig utomlands.

En etablering av ett bolag utomlands kan ofta vara förknippat med stor tidspress, t ex när etableringen är en förutsättning för att kunna inleda en affärsrelation med en kund i det aktuella landet. Dessutom är den inte sällan omgärdad av formaliakrav som vi i Sverige inte är vana vid. En till synes enkel operation kan ofta resultera i en komplex transaktion som innefattar både bolagsrättsliga och skatte- och redovisningsmässiga överväganden.

Rödl & Partners affärsidé är att hjälpa bolag att växa internationellt. Rödl & Partners kontor i världen hjälper dagligen bolag från andra länder att etablera sig. Vår hantering bygger på såväl en hög kompetens som kostnadseffektivitet.

Vår erfarenhet använder vi t ex till att föreslå alternativa, skatteeffektiva strukturer och bolagsformer som kanske inte är de vanligast förekommande i det specifika landet men som ändock är möjliga att implementera.

Oavsett om det handlar om en etablering i Sverige eller annat land kan vi bistå med:

  • Bolagsbildning och registrering av handel- och kommanditbolag
  • Upprättande av samtliga handlingar på lokalt språk och engelska eller tyska
  • Framtagande och förhandling av aktieägaravtal
  • Upprättande av nödvändiga bolagsstämmo- och styrelseprotokoll
  • Övrig formalia, t ex notarius publicus i länder där detta är nödvändigt
  • Registrering för skatter och avgifter