Kontakt
Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

En Company Secretary är en jurist som stärker och kompletterar företagsledningens förmåga att möta omgivningens krav inom bolagsadministration, affärsjuridisk rådgivning och projektledning i gränslandet juridik/ekonomi/skatt. I Sverige har vi mer än 8 års erfarenhet av uppdrag som Company Secretary och har under åren jobbat med över 250 bolag. Framförallt tillväxtbolag och internationella koncerner. Typiska uppdrag för svenska och internationella kunder omfattar bl a:

 • Löpande ansvar för ordning och reda i bolagsdokumentationen inklusive aktieboken
 • Externa styrelsesekreterare, dvs administration av styrelsearbete och styrelsearbete med ansvar för löpande compliance
 • Nyckelfärdiga årsstämmor, dvs projektering och genomförande av årsstämmor optionsorgramsförvaltning, dvs administration av optionsprogram i noterade och onoterade tillväxtbolag
 • Datarum support, dvs support i förberedelser inför företagsförvärv och finansiering
 • Inkråmsöverlåtelser, dvs genomförande av verksamhetsöverföring mellan juridiska personer
 • Ramavtalspaket, dvs utarbetande av avtalspaket för IT-bolag inkluderande projektledning och internutbildning

Vårt Company Secreatry-erbjudande ger en projektledd och kvalitetssäkrad resurs; en effektiv juridiks grundkompetens med förståelse för verksamheten och stort intresse och fallenhet för administration.

Genom att anlita en Company Secreatry kan vi hjälpa företag att:

 • Förbättra förhandlingsläget gentemot kunder, leverantörer, myndigheter m.m.
 • Skydda mot juridiska risker/försäkring
 • Säkerställa att den dagliga verksamheten uppfyller lagkrav
  skapa ordning och reda
 • Effektivisera administrationen inom vissa specialistområden
 • Skapa förutsättningar för säljbarhet, tillväxt och lönsamhet