Kontakt
Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

Fastighetsmarknaden har varit drivande i den stora tillväxten – och nedgången – i olika nationella ekonomier i världen. Utöver entreprenader och överlåtelser har andra specialområden ökat i betydelse de senaste åren. Projektutveckling, ombildning till bostadsrättsförening, strategiska lösningar kring fastighetsägande, samt s k facility management och strukturering av fonder är exempel på växande områden. Renovering av byggnader på fastigheter blir också alltmer viktigt.

Rödl & Partner kan hjälpa dig med alla typer av fastighetsärenden, kommersiell rätt, bolagsrätt och skatteaspekter med anledning av investeringar  i fastigheter  - från praktiska mindre fastighetsöverlåtelser till omfattande strategiska projekt kring fastigheter och  fastighetstransaktioner.

Vårt team kan hjälpa dig med fastighetsfrågor i Sverige likväl som på samtliga av de större internationella marknaderna.

  • Fastighetsförvärv och förfogande över fastigheter
  • Kommersiell leasing
  • Avtal avseende fastighetsförvaltning, entreprenadsavtal etc. 
  • Outsourcing-avtal
  • Lån med fastighet som säkerhet, syndikerade lån mm