Kontakt
Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

Antalet misslyckade företagsförvärv och samgåenden är uppseendeväckande stort. Många affärer uppfyller inte ställda förväntningar avseende exempelvis synergieffekter. Joint ventures misslyckas ofta på grund av att risken för grundläggande intressekonflikter varit underskattad.

På Rödl & Partner vill vi hjälpa till att bidra till att förvärv blir lyckade transaktioner för våra klienter. Sedan grundandet av vår verksamhet har det varit vår övertygelse att professionell rådgivning inte bör delas in i separata kategorier av tjänster, utan helhetssyn och ansvar. Vi bygger istället interdisciplinära team över lands- och kompetensgränserna. Genom denna unika strategi inser våra klienter tidigt att våra rådgivare är vana vid att arbeta tillsammans i team dagligen, och är vana att tänka utanför sitt specifika kompetensområde.

Våra transaktionstjänster inkluderar ofta:

 • Planering och organisering av bud och budgivningsprocesser
 • Säljarens företagsbesiktning (due diligence) inför en planerad försäljning
 • Framtagande av fysiskt och elektroniskt datarum
 • Rådgivning kring och genomförande av riskkapitalinvesteringar i bolag
 • Planering av skatteeffektiva transaktioner
 • Finansiell, skattemässig och legal företagsbesiktning samt utredning
 • Framtagande av och förhandling av överlåtelseavtal
 • Kontroll av samgåendes laglighet på nationell och EU-nivå
 • Lokal implementation av multinationella överenskommelser
 • Integration

Vid fattandet av ett förvärvsbeslut måste många internationella företag – särskilt riskkapitalister - först titta på hur snabb och effektiv processen kan vara. Hur kan man till exempel på mycket kort tid få tillräcklig förståelse för den aktuella finansiella, legala, arbetsrättsliga, bokföringsmässiga och skattemässiga situationen i ett målbolag eller koncern med dotterbolag i tjugofem länder, utan att beslutsprocessen drar ut på tiden?

Rödl & Partner erbjuder assistans med globala företagsbesiktningar baserad på vår särskilda, unika inställning kring interdisciplinär global projekthantering.
Med hjälp av våra specialistteam på vårt regionala huvudkontor erbjuder vi tjänster av hög kvalitet och effektivitet.

 • Framtagande av högpresterande team till datarumsarbetet bestående av erfarna specialister, i syfte att omedelbart kunna identifiera risker av avgörande betydelse för affären
 • Tydlig definition av områden för analys av särskilt sammansatta specialistteam, i syfte att undvika upprepad genomgång av komplexa  frågor och områden
 • Integrerad rapportering över professionsgränserna i ett format som Rödl & Partner enas om
 • Kärnfull rapportering med fokus på väsentliga risker med praktiska rekommendationer kring hur dessa skall hanteras före och efter överlåtelsen