Kontakt
Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

Rödl & Partner har gedigen erfarenhet av att arbeta med incitamentsstrukturer för lång- och kortsiktiga belöningsformer inom och utanför Sverige. Vi har under tio år tagit fram, genomfört, implementerat och förvaltat incitamentsprogram med fler än 300 deltagare.

Inom ramen för Rödl & Partners multidisciplinära erbjudande tillhandahåller vi bolagsformalia och avtalsstruktur, såväl som värdering och skatterådgivning – med andra ord samtliga delar som behövs för att få ett incitamentsprogram på plats.

Oavsett vilken ersättning incitamentet i fråga erbjuder deltagaren i programmet är det vår övertygelse att informationen kring erbjudandet, regelbunden uppföljning av mål och resultat, samt ett professionellt bemötande av deltagarna är avgörande för att incitamentet också skall medföra ett ökat resultat hos den enskilde deltagaren såväl som för företaget.

För att kvalitén och bemötandet gentemot deltagarna skall vara detsamma oavsett antalet deltagare har vi kartlagt och optimerat arbetet med incitamentsprogram från start till mål.

Några av fördelarna med att låta Rödl & Partner hantera era incitamentsprogram är:

  • Trygg juridisk expertis och lång erfarenhet
  • Transparent och strömlinjeformad process
  • Serviceinriktad kostnadseffektiv ”utrullning”
  • Avlastar bolagets interna resurser
  • Trygg handledning och hög trovärdighet
  • Kortare kalendertid från start till mål
  • Effektivt samarbete med andra konsulter vid behov