Kontakt
Klas Erviken

Phone: +46 (8) 579 309 09
E-Mail

En global marknad kräver en global rådgivningsansats. Vid försäljning av varor eller tjänster till kunder i en annan jurisdiktion krävs snabb och kostnadseffektiv rådgivning kring vilka risker som föreligger och hur dessa risker kan begränsas.

Som erfaren leverantör av juridisk rådgivning på många av världens större arenor för investeringar, känner vi till och vet hur man kan undvika många av de fallgropar som finns vid internationell handel. Exempel på sådana fallgropar är ekonomisk risk i form av bristande skydd av äganderätt och andra rättigheter, bristande eller obefintlig säkerhet för betalningar och risker kring renommé och goodwill.

Våra internationella rådgivare inom kommersiell rätt är behjälpliga inom följande områden:

 • Upprättande och förhandling av kommersiella avtal, leverantörsavtal, ramavtal, tillverkningsavtal etc,
 • Distributionsavtal, återförsäljaravtal och kommissionsavtal, frågor kring ersättningar till utländska kommissionärer, exklusivitet mm
 • Franchising-frågor
 • Juridisk rådgivning kring marknadsföring, och produktbeskrivningar
 • Konsumentskydd och produktansvar
 • Frågor kring skydd av personuppgifter och e-handel
 • Avtal kring logistik och supply chain management
 • Global sourcing och prokura
 • Hyra av kommersiella fastigheter
 • Konsortialavtal och joint ventures
 • Frågor kring regleringar avseende internationell handel och investeringar