Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

När ett företag etablerar ett bolag utomlands så skall fokus ligga på att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster. Att samtidigt bygga upp ett fungerande och hängivet administrativt team kan blir dyrt och uppta en oproportionerligt stor del av tillgängliga ledningsresurser.

Ofta omfattas redovisningen av lagar och bestämmelser som moderbolaget inte känner till. Många av de länder som idag är intressanta för svenska företag att etablera sig i kännetecknas av en omfattande byråkrati, reglerade finansiella marknader och snåriga skatteregler som kan vara oerhört påfrestande.

Rödl & Partner kan ta över ansvaret för alla eller utvalda processer för några eller alla utländska dotterbolag och integrera med moderbolagets funktion. I Sverige hanterar vi alla typer av utländska dotterbolag. Från redovisningen för säljbolag med en eller ett fåtal anställda till att utgöra bolags hela ekonomiavdelning. För koncerner med bolag i flera nordiska länder kan vi centralisera flera processer till ett eller ett fåtal kontor.

Svenska bolag får genom en kontaktperson i Stockholm eller Malmö tillgång till en enhetlig redovisningsfunktion för alla dotterbolag i världen.

Våra tjänster omfattar:

  • Processoptimering
  • Affärsredovisning
  • Löneredovisning
  • HR Management
  • Rapportering
  • Management information system
  • Cash management
  • Compliance