EH företags framgång är beroende aw hur nyckelmedarbetare presterar. Att viktiga medarbetare, som i ett internationellt verksamt företag inte sällan befinner sig i en säljorganisation långt ifrån bolagets huvudkontor, kan lita på att de erhåller sin ersättning och förmåner i tid och att alla skyldigheter gentemot myndigheterna i landet sköts är inte sällan en kritisk framgångsfaktor.
 
En effektiv HR-process innebär transparens och innefattar betydligt mer än bara löneredovisning. Det är en hörnsten i ett effektivt företags arbetssätt och struktur.

Rödl & Partners HR tjänster innefattar typiskt:

  • Administration av personalakter
  • Uppsättning och hantering av löne- och HR-system
  • Beräkning och betalning av sociala avgifter och källskatt
  • Administration av reseräkningar
  • Beräkning av rörliga lönedelar
  • Betalningar
  • Utvärderingar och analyser