Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

En viktig faktor vid en nyetablering är att få de första medarbetarna på plats. Det innebär att du tidigt måste säkerställa att du har en funktion på plats som ser till att medarbetarna blir betalda i tid och med rätt belopp. Det som i Sverige kan vara lite småkrångligt kan i ett annat land vara ett stort logistiskt problem
Som specialister på utländska investeringar så vet vi vad som krävs för att åstadkomma till synes enkla saker. Vi tar vårt uppdrag på största allvar, oavsett om vi hanterar löneredovisningen för en säljare i ett nytt land eller för ett stort företag med hundratals anställda.
 
I Sverige samarbetar vi i större och komplexa uppdrag med Moretime lönecenter som är helt specialiserade på att implementera och administrera hela löneprocessen för alla typer av företag. Via våra kontor i Malmö och Vaasa kan vi ta hand om löneredovisningen för anställda i hela Norden.
 
Vår löneredovisningstjänst inkluderar oftast:

  • Implementering och hantering av löneprocessen
  • Framtagande och utskick av lönespecar
  • Myndighetsrapportering
  • Beräkning och betalning av lagstadgade sociala avgifter, källskatt och andra avgifter
  • Hantering av reseräkningar
  • Beräkning av bonusar och andra rörliga lönedelar
  • Processa betalningar

Vi tillhandahåller moderna verktyg för att förenkla kommunikation och delade processer, t ex för reseräkning och avvikelserapportering.