Kontakt
Lars-Göran Larsson

Auktoriserad revisor
Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Rödl & Partner har stor erfarenhet av hjälpa internationella företag att implementera verktyg för effektiv hantering av finansiell information.

Vi hjälper t ex svenska företag att integrera lokala ekonomisystem med koncernens affärssystem. Vi är även med som rådgivare vid upphandling av system för informationshantering.