Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Oavsett om du är ute efter en effektiv hantering för ett enskilt bolag eller önskar optimera de administrativa processerna för hela koncernen så kan Rödl & Partner hjälpa till med att identifiera det bästa sättet att åstadkomma transparens och effektivitet.

Genom våra egna specialister och i samarbete med experter i de aktuella länderna analyserar vi ert bolags aktuella lösning och finner praktiska lösningar som går snabbt att implementera.
 
Vi arbetar regelbundet med följande uppdrag inom processoptimering:

  • Analys av alla administrativa processer: order to cash, procurement to payment, accounting to reporting, hire to retire
  • Design och implementering av rapporteringsverktyg och rapporteringsformat
  • Analys av shared service lösningar
  • Rådgivning vid val av och implementering av management information systems
  • Utveckling av processbeskrivningar och handböcker