Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Transparens bör utgöra en fundamental målsättning med alla affärsprocesser. De ska ge dig möjligheten att följa och mäta verksamheten oberoende av land. Design och optimering av rapporteringsprocessen måste byggas kring denna målsättning.
 
Vi jobbar regelbundet med följande rapporteringstjänster:  

  • Design och implementering av ändamålsenliga format för management accounts
  • Framtagande och review av månatliga eller kvartalsvisa management accounts
  • Framtagande och review av årsbokslut i enlighet med god redovisningssed i Sverige
  • Framtagande av konsoliderade årsbokslut 
  • Implementering av management information systems
  • Medverkan vid externrevision