Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Effektiva affärsprocesser måste innehålla ett vattentätt system för att uppfylla alla regelverk i de olika länderna där bolaget är verksamt.
 
Detta innefattar i synnerhet deklaration och betalning av skatter, sociala avgifter och liknande avgifter liksom att skicka in dokumentation såsom årsbokslut till berörda myndigheter i rätt tid.
 
I Sverige hjälper vi varje år mer än 100 utländska företag att tillse att deras svenska dotterbolag eller filialer uppfyller dessa krav. Dessutom hjälper vi svenska företag att uppfylla de krav som gäller för deras dotterbolag eller filialer i andra länder.
 
Rödl & Partners compliance tjänster innefattar:

  • Upprättande eller review av lokala bokslut
  • Moms- och skatteombud
  • Upprättande av skatte- och momsdeklarationer
  • Upprättande och review av bolagsdeklarationer
  • Övervaka betalningsdagar för skatt och sociala avgifter
  • Analys och beräkning av källskatt på utdelningar och andra transfereringar
  • Processa betalningar