Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Innan Rödl & Partner sätter igång med ett outsourcingprojekt definierar vi de processer somvi skall ta över. Vi tar inte över ineffektiva processer utan försöker tillsammans med kunden skapa en ny och bättre process. Det höjer kvaliteten i processen och förenklar övergången till Rödl & Partner.
 
Vi försöker också att standardisera processer. Vår erfarenhet är att 95% av alla processer kan vara samma för alla bolag i koncernen oberoende av land men med små anpassningar på grund av lokal lagstiftning eller sed.
 
Genom vårt nära samarbete med kunden så lär vi oss den dagliga verksamheten på en detaljerad nivå.  Närheten innebär att vi snabbt identifierar problem och kan bistå med vår kompetens utan långa introduktioner eller förklaringar.
 
Svenska företag som nyttjar Rödl & Partner för att hantera de utländska dotterbolagens bokföring och rapportering får genom en projektledare i Sverige tillgång till en person som kan vara länken mellan lokal expertis och övergripande målsättningar.