Kontakt
Mathias Racz

Phone: +46 (8) 579 309 01
Fax: +46 (8) 579 309 10
E-Mail

I Sverige utgör många av våra revisionskunder bolag ägda av utländska koncernbolag.  Det är inom revision och finansiell rapportering till utländska koncerner som Rödl & Partner utmärker sig. För oss är det lika naturligt att jobba med bokslut upprättade i enlighet med god redovisningssed i Sverige som bokslut upprättade i enlighet med IFRS eller tyska HGB.

Även svenska företag med dotterbolag i övriga Norden och företag med en stor och viktig del av sin verksamhet i tillväxtländerna i Öst- och Centraleuropa och Kina utgör naturliga inslag i Rödl & Partners kundlista.