Kontakt
Mathias Racz

Phone: +46 (8) 579 309 01
Fax: +46 (8) 579 309 10
E-Mail

Bolag som ingår i en koncern med moderbolag i ett annat land har som regel två finansiella ramverk att uppfylla. Dels det ramverk som gäller i det land där bolaget är verksamt och dels det ramverk som koncernen redovisar i enlighet med. För svenska aktiebolag innebär detta i regel att bokslut och årsredovisning upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. Detta bokslut ligger också till grund för beskattningen av bolaget i Sverige. Därutöver ingår bokslutet i en koncernredovisning som upprättas enligt de regler som gäller för moderbolaget i koncernen. För våra kunder innebär detta oftast ett bokslut som upprättas i enlighet med IFRS eller tyska HGB.

Rödl & Partners medarbetare är specialiserade på att pröva och bistå vid konverteringen av svenska bokslut till IFRS och tyska HGB.

Rödl & Partner förfogar över ett IFRS kompetenscenter vid huvudkontoret i Nürnberg som står till samtliga kontors förfogande för stöd i arbetet med att tolka specifika redovisningsregler. Därmed kan vi även som en relativt liten organisation i Sverige bistå vid komplexa redovisningsfrågor.